Privacyverklaring

NikkiGaia is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
NikkiGaia
Van Lodensteynstraat 55
2612 RZ Delft
+31 6 30367448
https://nikkigaia.com/
info@nikkigaia.com

Verwerking van persoonsgegevens
NikkiGaia verwerkt persoonsgegevens die verkregen zijn door gebruik te maken van haar diensten en/of doordat je deze zelf aan haar verstrekt hebt. 

NikkiGaia verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • voor- en achternaam (als je een workshop, coaching of activiteit hebt gevolgd);
  • e-mailadres (als je jouw e-mailadres hebt doorgegeven om in contact met haar te kunnen zijn);
  • telefoonnummer (alleen als zij dit heeft ontvangen om telefonisch of met privé-berichten via WhatsApp of Facebook Messenger in contact te blijven).

Haar website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar; tenzij deze bezoekers toestemming hebben van ouders of voogd. NikkiGaia kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat NikkiGaia zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met NikkiGaia via info@nikkigaia.com, dan worden die gegevens verwijderd.

Grondslag om persoonsgegevens te verwerken
NikkiGaia verwerkt op basis van de grondslag ‘Toestemming’ persoonsgegevens bijvoorbeeld:

  • voor het afhandelen van jouw betaling;
  • om je telefonisch, via e-mail of privéberichten te bereiken indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te voeren;
  • om je te informeren over wijzigingen van haar diensten;
  • als de organisatie hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de administratie en belastingaangiftes.

Opslagduur persoonsgegevens
NikkiGaia bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. NikkiGaia hanteert de volgende bewaartermijnen:

  • NikkiGaia houdt een algemeen bestand met contactgegevens bij om je rondom jouw deelname aan een coachingstraject, cursus of workshop te kunnen bereiken. 
  • Je kunt haar altijd verzoeken om je gegevens uit dat bestand te laten verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
NikkiGaia verstrekt persoonsgegevens uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming
NikkiGaia neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. (Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NikkiGaia) tussen zit.) NikkiGaia gebruikt voor haar website het open-source WordPress CMS.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
NikkiGaia gebruikt alleen anonieme (zonder IP-adres) Google Analytics cookies om het bezoek op de website te meten. Als je niet wilt dat de website van NikkiGaia cookies opslaat, kun je dat zelf via de instellingen van jouw internetbrowser wijzigen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw nieuwsbrief inschrijving. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt bij NikkiGaia een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens waarover zij beschikt in een computerbestand te ontvangen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@nikkigaia.com. Als de afzender van dit verzoek voor NikkiGaia onduidelijk is, zal zij altijd eerst persoonlijk contact opnemen om bevestiging te krijgen. 

Beveiliging persoonsgegevens
NikkiGaia neemt bij de digitale systemen voor de opslag van persoonsgegevens passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer je het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kun je contact opnemen met info@nikkigaia.com

Gratis kennismaking

Kies voor een vrijblijvend online kennismakingsgesprek als je interesse hebt in coaching of wilt weten wat ik voor jou kan betekenen.